Władze
Referaty
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Oświadczenia majątkowe
Prawo miejscowe
Plany , Regulaminy i Strategie Rozwoju Gminy
Przetargi
Wyniki przetargów
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Promocja projektów finansowanych z Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Społeczny
PPWOW Program Integracji Społecznej
Rejestry i ewidencje
Aktualności, komunikaty
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlametu Europejskiego 2009
Ogłoszenia i komunikaty
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
O Biuletynie
Instrukcja
Logowanie

Aktualności, komunikatywersja do drukuRejestr zmian

 

Artykuły dostępne w tej sekcji:

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie pt. "AKTYWIZACJA BEZROBOTNEGO POWROTEM DO ŻYCIA ZAWODOWEGO"
(data publikacji:2010-02-24 14:18:21)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(data publikacji:2010-02-09 14:26:19)

OBWIESZCZENIE o sprostowaniu pomyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Pionki- Augustów"
(data publikacji:2009-12-07 07:53:16)

I N F O R M A C J A na temat sposobu postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym
(data publikacji:2009-12-03 14:46:13)

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
(data publikacji:2009-10-22 09:20:04)

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dotycząca wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego elektro-mechanicznego w miejscowości Czarna
(data publikacji:2009-09-15 12:55:59)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego pn.: „Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Poświętne przez ciek bez nazwy w km 19+792 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami”.
(data publikacji:2009-09-10 11:04:26)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego pn.: „Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Jedlnia przez rzekę Leniwą w km 19+217 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami”.
(data publikacji:2009-09-10 10:58:09)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: budowie drogi gminnej relacji Pionki – Augustów
(data publikacji:2009-08-07 08:09:11)

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:przebudowa drogi gminnej Jaroszki-Stoki wraz z przebudową mostu na rzece Leniwej
(data publikacji:2009-07-16 11:18:20)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej w m. Czarna
(data publikacji:2009-07-16 10:57:44)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przesięwzięcia: przebudowa drogi gminnej w m. Mireń
(data publikacji:2009-07-16 10:55:06)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej w m. Wincentów
(data publikacji:2009-07-16 10:51:39)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej wraz z podjazdem do OSP Laski w m. Laski
(data publikacji:2009-07-16 10:47:23)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej Jaroszki-Stoki wraz z przebudową mostu na rzece Leniwej
(data publikacji:2009-07-16 10:43:49)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej w m. Januszno
(data publikacji:2009-07-16 10:31:52)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych (studnia wiercona) w m. Czarna
(data publikacji:2009-06-29 11:55:58)

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej w m. Czarna
(data publikacji:2009-06-29 11:52:07)

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej w m. Mireń
(data publikacji:2009-06-29 11:47:03)

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej w m. Wincentów
(data publikacji:2009-06-29 11:44:09)

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej wraz z podjazdem do OSP Laski w m. Laski
(data publikacji:2009-06-29 11:41:12)

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej w m. Januszno
(data publikacji:2009-06-29 11:38:06)

Zaproszenie na Festyn do Jedlni
(data publikacji:2009-06-18 14:38:06)

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dot. odstąpienia przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego w m. Czarna gm. Pionki
(data publikacji:2009-06-16 09:09:08)

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dot. wydania decyzji dla Urzędu Gminy Pionki umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płachty
(data publikacji:2009-06-08 13:40:03)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płachty
(data publikacji:2009-06-08 13:31:52)

Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa dot. budowy drogi gminnej relacji Pionki - Augustów.
(data publikacji:2009-05-25 09:30:30)

Obwieszczenie w sprawie wydanego postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji: budowa drogi gminnej Pionki - Augustów.
(data publikacji:2009-05-25 09:20:35)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 787.
(data publikacji:2009-05-13 09:19:38)

Wybory do Parlamentu Europejskiego
(data publikacji:2009-05-05 12:18:27)

Obwieszczenie w sprawie wydanego postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dorgi wojewódzkiej nr 787 relacji Pionki - Zwoleń
(data publikacji:2009-04-30 15:08:47)

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suskowola gm. Pionki
(data publikacji:2009-04-28 13:59:24)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszno - Laski gm. Pionki.
(data publikacji:2009-04-28 13:56:26)

Obwieszczenie oraz informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Poświętne na drodze wojewódzkiej nr 737
(data publikacji:2009-04-07 11:56:26)

Obwieszczenie oraz informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Jedlnia na drodze wojewódzkiej nr 737
(data publikacji:2009-04-07 11:25:12)

Obwieszczenie w sprawie postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w m. Jedlnia na drodze wojewódzkiej nr 737.
(data publikacji:2009-04-02 11:53:52)

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dotycząca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej ne 3523W Jedlnia Sokoły Pionki
(data publikacji:2009-04-02 08:11:44)

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia -Sokoły -Pionki.
(data publikacji:2009-04-02 08:08:34)

Informacja dotycząca postanowienia w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
(data publikacji:2009-03-13 08:32:33)

Decyzja w sprawie uchylenia decyzji środowiskowej wydanej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej relacji Jedlnia - Sokoły - Pionki.
(data publikacji:2009-03-05 11:23:39)

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W relacji Jedlnia-Sokoły-Pionki.
(data publikacji:2009-02-27 11:58:56)

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 787 relacji Pionki - Zwoleń.
(data publikacji:2009-02-27 11:55:51)

Organizacje pozarządowe
(data publikacji:2004-11-04 14:02:42)


Artykuły archiwalne:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie rozbudowy zakładu przerobu drewna w miejscowości Zadobrze.

* Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej w m. Jedlnia Kolonia.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w mejscowości Jedlnia

* Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej Pionki - Augustów.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku PSP w Jedlni.

* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dróg gminych w miejscowości Jedlnia Kolonia.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi gminnej Pionki - Augustów.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej w mejscowości Jedlnia - Sokoły

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej relacji Jedlnia Letnisko - Pionki.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej Jedlnia Kościelna - Sokoły.

Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu oddzialywania na środowisko dla inwestycji - Przebudowa drogi powiatowej Jedlnia - Sokoły.

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 34425 Czarna - Sucha.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 34426 Pionki - Helenów.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Przebudowa drogi wojewódzkiejnr 787 Pionki-Zwoleń.

Wykaz nieruchomości zabudowanej we wsi Kolonia Suskowola przeznaczonej do sprzedaży.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Bubowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadobrze.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Bubowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poświętne.

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dz. nr 48/4 położonej w m. Działki Suskowolskie.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 34426 Pionki-Podgóra.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA w miejscowości Kieszek gm. Pionki.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej drogi powiatowej nr 34426 relacji Pionki-Podgóra.

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowościach Sucha i Mireń gm. Pionki.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poświętne gm. Pionki.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: przebudowa istniejącej stacji bazowej telefoni komórkowej w miejscowości Działki Suskowolskie gm. Pionki

Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA w miejscowości Kieszek gm. Pionki.

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era w miejscowości Kieszek gm. Pionki.

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Przebudowa Drogi powiatowej nr 34420 Wola Goryńska - Mąkosy Stare - Jedlnia.

Zawiadomienie w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zamierzenia polegającego na remoncie - wymianie istniejącego zbiornika na paliwo płynne 1- płaszczowego na zbiornik 2-płaszczowy położonego na działce nr 225/1 w m. Kieszek gm. Pionki.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach części miejscowości Suskowola, Kolonia Suskowola, Płachty, Wincentów, Czarna dla zamierzenia polegającego na budowie doziemnej telefonicznej sieci światłowodowej, magistralnej i rozdzielczej, budowie doziemnego przyłącza energetycznego nn 0,4kV do telekomunikacyjnej szafy ONU w miejscowości Czarna.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie doziemnej sieci światłowodowej, na terenach miejscowości: Suskowola, Płachty, Wincentów, Czarna.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 34420 Wola Goryńska - Mąkosy Stare - Jedlnia.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA w miejscowości Kieszek gm. Pionki.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Bieliny, Mireń, Sałki,Sucha.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej nr 34422 relacji Wola Goryńska - Mąkosy Stare - Jedlnia.

Wykaz o przeznaczeniu do najmu budynku położonego w miejscowości Suskowola.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Bieliny, Mireń, Sucha, Sałki.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie doziemnej telefonicznej sieci rozdzielczej na terenach części miejscowości Czarna, Kościuszków, Marcelów, Tadeuszów, Wincentów.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie boiska wielofuncyjnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej.

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarna

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Budowa drogi gminnej w miejscowości Januszno gm. Pionki.

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Rozudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Kozienice zlokalizowanej na dz. ew. nr 306 obęb Augustów gm. Pionki.

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: budowa Zakładu Przetwórstwa Surowców Pochodzenia Zwierzęcego na dz. nr 24/9 położonej w m. Suskowola.

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: budowa Zakładu Produkcji Drzewnej w m. Brzezinki.

Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mireń gm. Pionki przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mireń.

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zakładu Drzewnego w m. Zadobrze.

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlok. na działce nr 306 obręb Augustów.

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej w m. Czarna

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie doziemnego kabla telekomunikacyjnego Pionki - Babia Góra.

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej w m. Januszno.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie doziemnego kabla telekomunikacyjnego Pionki - Babia Góra.

Informacja w sprawie przystąpienia Gminy Pionki do realizacji programu integracji społecznej w ramach programu poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mireń.

Program festynu rodzinnego

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego na części działki o nr geodezyjnym 104 położonej w miejscowości Poświętne na terenie gminy Pionki.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego na części działek o nr geod. 14/5, 14/8, 22, 220, 257/1, 270, 271 położonych w miejscowości Żdżary-Brzeziny, Adolfin na terenie gminy Pionki

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mireń.

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Januszno - Laski gm. Pionki.

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Suskowola gm. Pionki

Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji: Budowa drogi gminnej w miejscowości Augustów gm. Pionki.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Jedlnia - Podsiczki

Zaproszenie do składania ofert na usługi Integracji Społecznej

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego - uchylenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Jedlnia-Sokoły-Pionki.

Informacja dotycząca postanowienia w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
autor:
artykuł opublikował(a) : Jadwiga Grzywacz
artykuł napisany dnia: 0000-00-00
data publikacji: 2004-05-26 14:28:54
ostatnia modyfikacja: 2009-08-04 14:16:57
artykuł dotychczas pobierano: 5975 razy
©Gmina PIONKI Główna strona BIP: www.bip.gov.pl