Władze
Referaty
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Oświadczenia majątkowe
Prawo miejscowe
Plany , Regulaminy i Strategie Rozwoju Gminy
Przetargi
Wyniki przetargów
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Promocja projektów finansowanych z Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Społeczny
PPWOW Program Integracji Społecznej
Rejestry i ewidencje
Aktualności, komunikaty
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
O Biuletynie
Instrukcja
Logowanie

Elektroniczna Skrzynka Podawczawersja do drukuRejestr zmian

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:


  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego - Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

Elektroniczna skrzynka podawcza na portalu ePUAP

 instrukcje użytkownika portalu ePUAP

  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30 do sekretariatu Urzędu Gminy w Pionkach na następujących nośnikach danych:


- Dyskietka 1,44 MB,

- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,

- Płyta CD-RW.


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument oraz podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akceptowalne formaty dokumentów elektronicznych to:

- txt, doc, rtf, odt, pdf - dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne,
- xls - arkusze kalkulacyjne,
- gif, tif (tiff), jpg (jpeg) - dokumenty graficzne,
- zip, rar, arj - do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki winny być wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania,


Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.

W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

 

autor:
artykuł opublikował(a) : Przemysław Inglot
artykuł napisany dnia: 0000-00-00
data publikacji: 2008-05-05 23:03:46
ostatnia modyfikacja: 2009-11-17 13:34:26
artykuł dotychczas pobierano: 3278 razy
©Gmina PIONKI Główna strona BIP: www.bip.gov.pl