Władze
Referaty
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Oświadczenia majątkowe
Prawo miejscowe
Plany , Regulaminy i Strategie Rozwoju Gminy
Przetargi
Wyniki przetargów
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Promocja projektów finansowanych z Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Społeczny
PPWOW Program Integracji Społecznej
Rejestry i ewidencje
Aktualności, komunikaty
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
O Biuletynie
Instrukcja
Logowanie

PPWOW Program Integracji Społecznejwersja do drukuRejestr zmian

Informujemy mieszkańców , że Gmina Pionki przystąpiła do realizacji programu integracji społecznej w ramach programu poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich . Gmina pozyskała na realizację w/w zadania kwotę 468.162,08 zł

Gmina w ramach tego programu zamierza zrealizować następujące zadania :

  • organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Jedlnia „Przeciw Niepamięci” w ramach którego odbędą się konkursy , loteria fantowa rozgrywki sportowe , nastąpi degustacja dań wiejskich „Powrót do kuchni naszych babek” oraz odbędą się „Targi Miodu” połączone z degustacją wyrobów pszczelarskich
  • organizacja festynu z okazji 80-lecia OSP w miejscowości Sucha w ramach którego odbędą się konkursy sprawnościowe , występy artystyczne , degustacja regionalnych dań

  • rozpoczęcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowościach Augustów i Jedlnia . Głównym celem działalności Kół będzie uaktywnienie kobiet poprzez organizację gimnastyki korekcyjnej , organizację wycieczek kulturalno-krajoznawczych, kultywowanie lokalnego folkloru ludowego poprzez organizację biesiad ludowych , upowszechnienie dostępu kobiet do czasopism i literatury poprzez organizację czytelni .

  • rozpoczęcie działalności Amatorskiego Teatru Młodzieżowego w miejscowości Suskowola w ramach którego będą odbywać się zajęcia teatralne , wyjazdowe warsztaty teatralne , wystawiane będą sztuki teatralne dla mieszkańców naszej Gminy

  • utworzona zostanie świetlica środowiskowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej w ramach której dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w zajęciach wyrównawczych , taneczno-teatralnych oraz będą organizowane wyjazdy edukacyjno-poznawcze

  • zorganizowane zostaną warsztaty dziennikarskie dla młodzieży w miejscowości Jedlnia w ramach których zapoznają się oni z pracą dziennikarską , redagowaniem gazety , zapoznają się z historią i bieżącymi wydarzeniami Gminy

  • w miejscowości Sucha zostanie utworzona kawiarenka internetowa gdzie pod nadzorem instruktora mieszkańcy będą mogli uczyć się zasad korzystania z internetu .

  • utworzenie działalności orkiestry dętej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Jedlnia oraz zorganizowanie zajęć tanecznych również dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Z tańcem przez Jedlnię” w celu zainteresowania młodego pokolenia muzyką , tańcem towarzyskim i folklorystycznym


Program będzie realizowany od miesiąca czerwca 2008 do końca roku 2009 .

Szczegółowe informacje na temat realizacji w/w działań będą zamieszczane na stronie BIP Gminy Pionki oraz w formie plakatów i informacji dla mieszkańców.

 

Mirosław Ziółek

Wójt Gminy Pionki

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - na rok 2008

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - na rok 2009

OFERTA TECHNICZNA

Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich;

Umowa na świadczenie usług społecznych - wzór.

Artykuły dostępne w tej sekcji:

Lista aktywności społecznej w Gminie Pionki
(data publikacji:2009-09-30 12:47:01)

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
(data publikacji:2009-05-20 13:34:59)

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 2009.
(data publikacji:2009-01-20 13:33:18)

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
(data publikacji:2008-06-09 09:06:56)


Artykuły archiwalne:

Informacja na temat realizacji programu Integracji Społecznej
autor:
artykuł opublikował(a) : Przemysław Inglot
artykuł napisany dnia: 0000-00-00
data publikacji: 2008-05-18 11:45:50
ostatnia modyfikacja: 2009-07-06 12:58:56
artykuł dotychczas pobierano: 3476 razy
©Gmina PIONKI Główna strona BIP: www.bip.gov.pl