Władze
Referaty
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Oświadczenia majątkowe
Prawo miejscowe
Plany , Regulaminy i Strategie Rozwoju Gminy
Przetargi
archiwum
Wyniki przetargów
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Promocja projektów finansowanych z Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Społeczny
PPWOW Program Integracji Społecznej
Rejestry i ewidencje
Aktualności, komunikaty
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
O Biuletynie
Instrukcja
Logowanie

Artykuły dostępne w tej sekcji:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu dostawczego do obsługi wodno-kanalizacyjnej II
(data publikacji:2010-03-15 08:32:40)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowości Jaroszki-Stoki
(data publikacji:2010-03-10 13:53:28)

Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowo - kanalizacyjnej
(data publikacji:2010-02-24 13:31:05)

Budowa drogi gminnej w miejscowości Januszno-Pionki
(data publikacji:2010-02-23 13:37:07)

Budowa drogi gminnej w miejscowości Januszno
(data publikacji:2010-02-08 09:19:38)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania p.n. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Jedlnia Kolonia
(data publikacji:2009-12-31 12:37:20)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w miejscowości Januszno na terenie Gminy Pionki
(data publikacji:2009-12-08 12:27:19)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia w miejscowości Poświętne-Brzezinki na terenie Gminy Pionki
(data publikacji:2009-11-25 11:32:48)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji w miejscowości Płachty Ogrody
(data publikacji:2009-11-19 12:09:54)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Płachty-Wincentów-Czarna
(data publikacji:2009-10-28 11:57:04)

Budowa studni głebinowej w miejscowosci Czarna
(data publikacji:2009-09-16 12:28:32)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Januszno.
(data publikacji:2009-08-25 12:56:19)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki
(data publikacji:2009-08-25 11:18:06)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni.
(data publikacji:2009-08-07 09:40:52)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pionki.
(data publikacji:2009-08-03 23:03:04)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czarna
(data publikacji:2009-08-03 22:14:40)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Laski.
(data publikacji:2009-08-02 18:07:16)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mireń.
(data publikacji:2009-08-02 17:43:06)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wincentów.
(data publikacji:2009-08-01 15:15:46)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką na podstawie imiennych biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2009r do 25.06.2010r.
(data publikacji:2009-07-26 14:39:54)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu obiektu sportowego.
(data publikacji:2009-07-15 09:08:07)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Pionki
(data publikacji:2009-07-13 19:59:06)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku Urzędu Gminy Pionki.
(data publikacji:2009-06-28 22:25:35)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski - Etap II.
(data publikacji:2009-06-16 08:20:26)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę remizy OSP o garaż na samochód pożarniczy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czarna.
(data publikacji:2009-05-10 19:29:02)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach zadania Aktywna Integracja dla uczestników projektu pt. Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego w ramach POKL
(data publikacji:2009-05-10 14:57:30)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej z przyłączami Jedlnia – Podsiczki.
(data publikacji:2009-05-05 23:01:11)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suskowola – Etap II.
(data publikacji:2009-05-03 15:25:47)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płachty Ogrody.
(data publikacji:2008-12-13 17:20:50)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektów trzech dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.
(data publikacji:2008-12-07 21:29:49)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i wyposażenia sportowego dla Publicznego Gimnazjum w Jedlni.
(data publikacji:2008-10-25 13:36:27)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamyk.
(data publikacji:2008-10-15 10:22:17)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej z betonu asfaltowego wraz z zielenią do boiska sportowego w miejscowości Czarna.
(data publikacji:2008-10-12 22:16:44)

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mireń.
(data publikacji:2008-09-30 08:50:24)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
(data publikacji:2008-09-26 16:59:56)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych.
(data publikacji:2008-09-10 22:54:40)

Ogłszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Jedlnia – Sokoły (Zdżary – Brzeziny).
(data publikacji:2008-09-05 20:13:53)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia gminnego poprzez rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Poświętne.
(data publikacji:2008-09-05 20:12:44)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych
(data publikacji:2008-08-14 20:38:31)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budynku Urzędu Gminy Pionki.
(data publikacji:2008-07-30 16:24:46)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli szkolnych wraz z montażem dla Publicznego Gimnazjum w Jedlni
(data publikacji:2008-07-21 20:17:51)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Marcelów-Maryno.
(data publikacji:2008-07-20 12:34:10)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Pionki
(data publikacji:2008-07-15 18:20:50)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy lekkiego oleju opałowego EKOTERM PLUS do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki.
(data publikacji:2008-07-15 15:57:30)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką na podstawie imiennych biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2008r do 19.06.2009r
(data publikacji:2008-07-15 15:54:14)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej.
(data publikacji:2008-06-25 23:25:10)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zabudowę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem terenowym 6x6 Star 266.
(data publikacji:2008-06-16 23:59:39)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni.
(data publikacji:2008-06-16 16:52:24)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczynym na dostawę samochodu ratownictwa techniczno drogowego.
(data publikacji:2008-06-14 15:36:41)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa techniczno drogowego na bazie furgonu z napędem 4x2 dla OSP
(data publikacji:2008-06-11 23:22:54)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czarna (II)
(data publikacji:2008-04-03 22:19:24)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czarna.
(data publikacji:2008-03-25 22:03:42)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Januszno.
(data publikacji:2008-03-19 19:18:43)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowę drogi gminnej w miejscowości Jedlnia Kolonia – Odcinek E-D-F.
(data publikacji:2008-03-11 21:57:20)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowości Bieliny od km 0+000 do km 1+036,61.
(data publikacji:2008-03-05 21:12:19)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowości w miejscowości Kościuszków – Marcelów – Etap II.
(data publikacji:2008-02-11 23:05:31)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania: Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej budynku Gimnazjum w Suskowoli – etap II wymiana stolarki okiennej.
(data publikacji:2007-10-05 18:09:03)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dobudowę oświetlenia ulicznego i montaż sodowych opraw oświetleniowych w miejscowości Sałki gmina Pionki.
(data publikacji:2007-10-04 18:26:25)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Januszno - odcinek Januszno Osowie.
(data publikacji:2007-10-02 16:23:34)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska i urządzeń sportowych w miejscowości Czarna - etap I: roboty ziemne.
(data publikacji:2007-09-25 17:46:02)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czarna - Walerów.
(data publikacji:2007-09-24 15:03:52)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego do 3,5 tony na bazie furgonu z napędem 4x2 dla OSP.
(data publikacji:2007-09-21 16:11:06)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę linii oświetlenia ulicznego i montażu sodowych opraw oświetleniowych w miejscowości Wincentów oraz wymianę opraw oświetleniowych w miejscowości Laski.
(data publikacji:2007-08-29 19:50:32)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska i urządzeń sportowych w miejscowości Czarna - etap I: roboty ziemne.
(data publikacji:2007-08-27 13:14:30)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy lekkiego oleju opałowego EKOTERM PLUS do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki.
(data publikacji:2007-08-25 14:17:29)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę pokrycia dachowego oraz częściową wymianę stolarki okiennej budynku gimnazjum w Suskowoli.
(data publikacji:2007-08-24 18:54:26)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką na podstawie imiennych biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2007r. do 30.06.2008
(data publikacji:2007-08-13 16:31:24)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie pokrycia dachowego sali gimnastycznej budynku Gimnazjum w Suskowoli.
(data publikacji:2007-08-07 13:28:15)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką na podstawie imiennych biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2007r. do 30.06.2008
(data publikacji:2007-07-23 21:43:39)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Pionki.
(data publikacji:2007-07-03 13:43:48)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suskowola oraz budowę przyłączy domowych z przepompownią.
(data publikacji:2007-07-03 10:34:12)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poświętne.
(data publikacji:2007-04-17 23:19:54)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowości Jedlnia Kolonia - odcinek A-B.
(data publikacji:2007-04-13 12:23:33)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowości Płachty.
(data publikacji:2007-04-13 12:11:25)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
(data publikacji:2007-03-01 13:45:39)

Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem części nieruchomości położonej w miejscowości Suskowola gm. Pionki.
(data publikacji:2007-02-22 08:13:06)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
(data publikacji:2007-01-24 13:11:50)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Czarna (Walerów) i Januszno (Osowie).
(data publikacji:2007-01-17 12:03:40)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
(data publikacji:2006-12-19 13:18:38)

 
©Gmina PIONKI Główna strona BIP: www.bip.gov.pl