Władze
Referaty
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Oświadczenia majątkowe
Prawo miejscowe
Plany , Regulaminy i Strategie Rozwoju Gminy
Przetargi
Wyniki przetargów
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Promocja projektów finansowanych z Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Społeczny
PPWOW Program Integracji Społecznej
Rejestry i ewidencje
Aktualności, komunikaty
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
O Biuletynie
Instrukcja
Logowanie

Artykuły dostępne w tej sekcji:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
(data publikacji:2010-03-10 09:57:25)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej miejscowości Januszno
(data publikacji:2010-03-10 09:50:34)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji w miejscowości Płachty Ogrody
(data publikacji:2009-12-23 11:14:44)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Płachty-Wincentów-Czarna
(data publikacji:2009-11-27 10:26:31)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę studni głębinowej w miescowości Czarna
(data publikacji:2009-10-14 11:22:19)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawy lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki
(data publikacji:2009-09-21 10:49:02)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszno
(data publikacji:2009-09-21 10:35:48)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestów dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pionki
(data publikacji:2009-09-18 14:53:13)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
(data publikacji:2009-09-08 12:20:53)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę przydomowych oczyszczalni ściekow na terenie Gminy Pionki
(data publikacji:2009-09-04 11:00:59)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Laski
(data publikacji:2009-08-31 11:49:10)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowosci Mireń
(data publikacji:2009-08-31 11:46:23)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wincentów
(data publikacji:2009-08-31 11:43:28)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czarna
(data publikacji:2009-08-31 11:34:05)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką na podstawie imiennych biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2009r do 25.06.2010r.
(data publikacji:2009-08-12 11:34:51)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu obiektu sportowego.
(data publikacji:2009-08-10 11:53:46)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku urzędu Gminy Pionki.
(data publikacji:2009-08-10 09:02:37)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do 7 placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki
(data publikacji:2009-08-10 09:01:00)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski – Etap II .
(data publikacji:2009-07-16 11:42:19)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej z przyłączami: Jedlnia - Podsiczki
(data publikacji:2009-06-04 08:04:05)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suskowola – Etap II
(data publikacji:2009-06-04 08:03:02)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach zadania Aktywna Integracja dla uczestników projektu pt. Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego w ramach POKL
(data publikacji:2009-05-22 09:17:16)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Płachty Ogrody.
(data publikacji:2009-01-01 14:46:39)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamyk
(data publikacji:2008-11-19 11:02:37)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej z betonu asfaltowego wraz z zielenią do boiska sportowego w miejscowości Czarna.
(data publikacji:2008-11-07 21:37:15)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
(data publikacji:2008-10-08 23:32:00)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych
(data publikacji:2008-09-26 17:07:00)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu przebudowę drogi gminnej Marcelów-Maryno.
(data publikacji:2008-08-14 20:21:47)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofety w przetargu wykonanie projektu budynku Urzędu Gminy Pionki
(data publikacji:2008-08-14 20:19:48)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki
(data publikacji:2008-08-03 20:46:06)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu na dostawę mebli szkolnych wraz z montażem dla Publicznego Gimnazjum w Jedlni
(data publikacji:2008-07-30 16:10:34)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przegrago na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką na podstawie imiennych biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2008r do 19.06.2009r.
(data publikacji:2008-07-30 16:09:01)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy oleju opałowego EKOTERM PLUS do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki
(data publikacji:2008-07-28 15:46:03)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na modernizację budynku PSP w Czarnej
(data publikacji:2008-07-18 15:52:39)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni.
(data publikacji:2008-07-15 15:43:10)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu ratownictwa techniczno drogowego
(data publikacji:2008-07-09 11:30:54)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zabudowę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem terenowym 6x6 Star 266
(data publikacji:2008-07-09 11:28:47)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czarna.
(data publikacji:2008-05-12 12:26:53)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszno.
(data publikacji:2008-04-23 11:00:34)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowości Kościuszków - Marcelów - Etap II
(data publikacji:2008-03-13 20:00:43)

Infomarcja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania: Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej budynku Gimnazjum w Suskowoli – etap II wymiana stolarki okiennej
(data publikacji:2007-10-30 20:13:41)

Informacja o wyborze oferty w przetargu na zadanie: Dobudowa oświetlenia ulicznego i montaż sodowych opraw oświetleniowych w miejscowości Sałki gmina Pionki
(data publikacji:2007-10-30 20:06:51)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Januszno - odcinek Januszno - Osowie.
(data publikacji:2007-10-23 13:34:43)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna - Walerów
(data publikacji:2007-10-22 21:37:31)

Informacja o unieważnieniu przetargu na budowę boiska i urządzeń sportowych w miejscowości Czarna - etap I: roboty ziemne.
(data publikacji:2007-10-22 21:34:51)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczynym na budowę linii oświetlenia ulicznego i montażu sodowych opraw oświetleniowych w miejscowości Wincentów oraz wymianę opraw oświetleniowych w miejscowości Laski.
(data publikacji:2007-09-24 11:16:59)

Informacja o unieważnieniu przetargu na budowę boiska i urządzeń sportowych w miejscowości Czarna - etap I: roboty ziemne.
(data publikacji:2007-09-21 16:18:07)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej oraz częściowa wymianę stolarki okiennej budynku Gimnazjum w Suskowoli
(data publikacji:2007-09-20 09:50:00)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawy lekkiego oleju opalowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki.
(data publikacji:2007-09-08 11:10:36)

Ogłoszenie o wyborze najkorzytniejszych ofert w przetargu na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką na podstawie imiennych biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2007r. do 30.06.2008
(data publikacji:2007-08-22 15:07:50)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suskowola oraz budowę przyłączy domowych z przepompownią.
(data publikacji:2007-08-22 15:05:31)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką na podstawie imiennych biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2007r. do 30.06.2008r.
(data publikacji:2007-08-07 11:37:38)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki.
(data publikacji:2007-08-05 17:34:12)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poświętne.
(data publikacji:2007-08-05 17:31:51)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowości Jedlnia - Kolonia odcinek A-B.
(data publikacji:2007-06-03 17:39:13)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowości Płachty.
(data publikacji:2007-06-03 17:37:42)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszj oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
(data publikacji:2007-03-09 15:00:43)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego.
(data publikacji:2007-01-03 14:33:53)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustów oraz dobudowę odcinka linii oświetlenia ulicznego i montaż opraw oświetleniowych w miejscowościach Kamyk i Mireń.
(data publikacji:2006-12-13 11:34:38)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w tybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni.
(data publikacji:2006-12-13 09:30:40)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie podkładów i posadzki w garażu oraz podjazdu w Strażnicy OSP w miejscowościu Czarna gm. Pionki
(data publikacji:2006-12-13 09:20:20)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni
(data publikacji:2006-12-05 14:59:02)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podkładów i posadzki w garażu oraz podjazdu w Strażnicy OSP w miejscowości Czarna gm. Pionki.
(data publikacji:2006-12-01 12:38:54)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania: wymianę lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustów oraz dobudowę odcinka linii oświetlenia ulicznego i montaż opraw oświetleniowych w miejscowościach Kamyk i Mireń.
(data publikacji:2006-10-30 15:49:01)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przychodni lekarskiej w miejscowości Suskowola dz. nr 28/4 gm. Pionki.
(data publikacji:2006-10-24 09:17:22)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przychodni lekarskiej w miejscowości Suskowola dz. nr 28/4 gm. Pionki
(data publikacji:2006-10-24 08:36:16)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy lekkiego oleju opałowego EKOTERM PLUS do czterech placówek szkolnych na terenie gminy Pionki
(data publikacji:2006-10-24 08:31:22)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kamyk i Zalesie.
(data publikacji:2006-10-24 08:13:10)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty w przetargu na dostawy lekkiego oleju opałowego EKOTERM PLUS do czterech placówek szkolnych na terenie gminy Pionki.
(data publikacji:2006-10-10 10:07:39)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wyłożenie placu i chodnika kostką brukową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej.
(data publikacji:2006-10-02 10:32:59)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przychodni lekarskiej w miejscowości Suskowola dz. nr 28/4 gm. Pionki.
(data publikacji:2006-09-28 13:41:21)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowości Jedlnia Kolonia.
(data publikacji:2006-09-19 10:19:28)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wyłożenie placu i chodnika kostką brukową przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Czarna
(data publikacji:2006-09-13 14:33:20)

Ogłoszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty w przetargu na remont mostu na rzece Zagożdżonka w miejscowości Januszno.
(data publikacji:2006-09-13 13:54:49)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz remont elewacji budynku przedszkola w miejscowości Suskowola
(data publikacji:2006-09-13 13:11:33)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na Wykonanie robót budowlanych objętych projektem adaptacji istniejącego budynku przychodni lekarskiej na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRIMA – Przychodnia Rodzinna wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Suskowola.
(data publikacji:2006-09-05 12:53:13)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dobudowę sali gimnastycznej i pomieszczeń dla Gimnazjum do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni.
(data publikacji:2006-09-05 09:08:47)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wywóz nieczystości płynnych z placówek szkolnych na terenie gminy Pionki.
(data publikacji:2006-08-28 14:09:55)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowości Adolfin.
(data publikacji:2006-08-28 13:55:31)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remont elewacji strażnicy OSP w miejscowości Czarna.
(data publikacji:2006-08-17 11:41:58)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wyłożenie placu i chodnika kostką brukową przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Czarna.
(data publikacji:2006-08-16 14:53:38)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania Budowy drogi gminnej w miejscowości Bieliny.
(data publikacji:2006-08-16 11:45:05)

Wynik przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamyk i Zalesie.
(data publikacji:2006-08-16 10:43:15)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej w miejscowości Helenów.
(data publikacji:2006-08-14 12:06:12)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką do szkół w roku szkolnym 2006/2007.
(data publikacji:2006-08-08 11:13:39)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na Wykonanie robót budowlanych objętych projektem adaptacji istniejącego budynku przychodni lekarskiej na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRIMA – Przychodnia Rodzinna wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Suskowola.
(data publikacji:2006-08-03 13:01:57)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu samochodu terenowego z układem 6x6.
(data publikacji:2006-08-03 08:38:33)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej w budynku Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli
(data publikacji:2006-08-02 14:14:44)

Unieważnienie przetargu na Wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej w budynku Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli
(data publikacji:2006-07-19 12:50:03)

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanqalizacji sanitarnej w miejscowosci Mireń-Sucha
(data publikacji:2006-06-06 12:17:29)

Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach
(data publikacji:2006-02-16 09:23:39)

Olej opałowy
(data publikacji:2005-10-25 09:11:23)

Unieważnienie przetargu
(data publikacji:2005-10-25 09:09:49)

Wynik przetargu na remont drogi gminnej w miejscowosci działki Suskowolskie
(data publikacji:2004-12-08 11:04:23)

Ogłoszenie o wyniku ptrzetargu
(data publikacji:2004-12-08 10:45:10)

Wynik przetargu na dowóz uczniów do szkół.
(data publikacji:2004-11-29 12:16:48)

Wynik przetargu na dostawę lekkiego oleju opałowego EKOTERM PLUS do trzech placówek na terenie gminy Pionki.
(data publikacji:2004-11-29 12:15:15)

Wynik przetargu na wykonanie renontu elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Pionkiach
(data publikacji:2004-11-10 13:04:29)

Wynik przetargu na wymianę pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Suskowoli.
(data publikacji:2004-11-08 09:01:11)

Wynik przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlnia Kolonia.
(data publikacji:2004-11-04 13:23:48)

Wynik przetargu na budowę drogi gminnej w miejscowości Czarna nad Łąkami.
(data publikacji:2004-11-04 13:15:52)

Wynik przetargu na wykonanie robót malarskich korytarza górnego w PSP w Laskach
(data publikacji:2004-08-19 08:07:27)

Wynik przetargu na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pionki.
(data publikacji:2004-07-23 11:41:43)

Wynik przetargu na wykonanie remontu budynku Urzędu Gminy.
(data publikacji:2004-07-23 11:39:58)

Wynik przetargu na wykonanie robót remontowych w budynku PSP w Laskach
(data publikacji:2004-05-12 09:48:07)

Wynik przetargu na budowę drogi gminnej w miejscowości Krasna Dąbrowa.
(data publikacji:2004-05-04 08:56:30)

Wynik przetargu na budowę drogi gminnej w miejscowości Tadeuszów - Kościuszków.
(data publikacji:2004-04-05 13:10:14)

Wynik przetargu na budowę drogi gminnej w miejscowości Czarna.
(data publikacji:2004-04-05 13:08:24)

Wynik przetargu na budowę drogi gminnej w miejscowości Płachty.
(data publikacji:2004-03-23 13:50:01)

Wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na dobudowę gimnazjum i sali gimnastycznej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni.
(data publikacji:2004-03-09 12:01:47)

Wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Sucha-Mireń, Helenów, Czarna.
(data publikacji:2004-02-26 11:42:07)

Wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamyk, Zalesie, Laski, Działki Januszno, Suskowola
(data publikacji:2004-02-24 12:53:33)

Wynik przetargu na dostawę sprzętu komputerowego do pracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej i w Laskach.
(data publikacji:2003-12-22 13:42:49)

Wynik przetargu na wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Zespołu Skół w Suskowoli.
(data publikacji:2003-12-22 13:40:05)

Wynik przetargu na dowóz uczniów wraz z opieką do placówek szkolnych (2003/2004).
(data publikacji:2003-12-22 13:06:00)

Wynik przetargu na wykonanie remontu dachu budynku dawnego oddziału przedszkolnego w Czarnej.
(data publikacji:2003-12-22 12:55:52)

Unieważnienie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego
(data publikacji:2003-11-28 09:44:37)

Wynik przetargu na dostawę żużla na remont dróg gminnych
(data publikacji:2003-11-27 10:43:19)

Wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Adolfin.
(data publikacji:2003-11-24 10:37:27)

Wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Marcelów
(data publikacji:2003-11-24 10:36:14)

Wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Poświętne i Jedlnia Kolonia.
(data publikacji:2003-11-05 09:48:18)

Wynik przetargu na budowę drogi gminnej w miejscowości Czarna Górki
(data publikacji:2003-09-29 13:05:03)

Wynik przetargu na budowę drogi gminnej w miejscowości Brzezinki-Jaroszki
(data publikacji:2003-09-18 10:48:48)

 
©Gmina PIONKI Główna strona BIP: www.bip.gov.pl